Skip to content

Project Gevechtskunst in de basisschool

Een samenwerkingsproject tussen school en vzw

Vrije basisschool "De Zandkorrel"

Twaalf-Septemberstraat 9
3940 Hechtel
Telefoon 011/73.29.20

www.dezandkorrel.be

Federation Geido Tao Chi Kihon

Toekomststraat 40
3940 Hechtel
Telefoon 011/73.17.87

www.federation-geido-tao-chi-kihon.com

The following description of this project will be provided in the Dutch language as this is the standard language in which the project will be conducted. However, if you should be interested in an English language version feel free to see the Google translate version of this site.

Het project

Dit project is gebaseerd op de oude krijgskunst van Okinawa, het Okinawa Kobudo. Sommige van deze techieken dateren uit het middeleeuwse Okinawa, maar werden pas in het 19de eeuw gestructureerd beoefend. De leerlingen leren het hanteren van oude gereedschappen als middel tot verdediging (bijvoorbeeld een draagstang om water en goederen te transporteren of een hoed van stro die als beschermend schild werd gebruikt). Door kihon (basistechnieken) en kata (vormenloop) focussen de leerlingen op coördinatie in de ruimte en op hand-voetcoördinatie.

Unieke verbinding van bewegingsopvoeding met cultuur, taal en geschiedenes

Het project is ontstaan uit de initiatielessen die Kathrin Siggelkow aan het begin van elk schooljaar aan onze school geeft. Sinds 2015 werken de vzw en de school samen om leerlingen van zowel de kleuterschool als ook van de lagere school aan het bewegen te brengen. Het positieve effect van deze initiatielessen was zo overweldigend, wat betreft feedback van de leerlingen en inschrijvingen in de vzw, dat wij besloten hebben om een langlopend project voor de lagere school op te bouwen. Zo kunnen wij alle leerlingen de kans bieden om bewegingsopvoeding op een andere manier te beleven. De unieke verbinding van bewegingsopvoeding met Japanse cultuur, taal en geschiedenis maakt dit project niet alleen waardevol voor de school en de leerlingen, maar biedt ook de kans om de ontwikkeldoelen uit het leerplan op een bijzondere manier te benaderen.

Gevechtskunst en school

Deze werkvelden worden vaak als uiteenlopende doeleinden beschouwd. De gevechtskunst biedt de kans om intrinsieke motivatie bij leerlingen te bevorderen en tegelijk doorzettingsvermogen en  wederzijds respect op te bouwen. Door gevechtskunst leren kinderen zich weerbaar op te stellen tegenover de uitdagingen van deze tijd. Het project heeft onder andere als doel preventief om te gaan met mogelijk pestgedrag en geeft de leerlingen middelen om assertief op bepaalde situaties te reageren. Zo ontwikkelen ze een gezond en sterk zelfbewustzijn.

Doel

Dit project is eveneens bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de Japanse cultuur. Ze leren het verschil tussen de oosterse en westerse cultuur herkennen en de principes die hieruit ontstaan toe te passen. Tegelijk willen wij de mogelijkheid bieden om leerlingen als assistenten op te leiden en zo het project methodisch en didactisch te laten groeien. Op het einde van het trimester leggen de leerlingen een examen voor de gele band af. Iedereen kan hiermee achteraf in de vzw deze sport verder beoefenen. Zo sluit deze opleiding nauwkeurig aan bij de verdere sportieve loopbaan in de vzw.

Projectleiding

Kathrin Siggelkow

Shihan en Directeur Federation Geido Tao Chi Kihon

Marc Hulsmans

Directeur Lagere School De Zandkorrel

Marleen Gijbels

Directeur Kleuterschool De Zandkorrel

Luc Kerkhofs

Leerkracht Bewegingsopvoeding De Zandkorrel

De pedagogische basis

Dit project vindt zijn verankering in het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen „Zin in Leren! Zin in Leven!“. Dit leerplan bouwt op de interactie tussen persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden. Zo wordt een harmonische ontwikkeling van elke leerling bevorderd. De raaklijnen van het project met het nieuwe leerplanconcept zijn hier visueel opgemaakt. 

TOTAAL LESUREN

219

LESUREN PER KLAS

12-13

KLASSEN

17

LEERLINGEN

312

BENODIGT BUDGET

3.600 €

Wij hebben u steun nodig.

Ontdek hoe u financieel kunt bijdragen aan het slagen van dit project.

* Via de Donate Button woord je naar onze GoFundMe-page gestuurd

Download hier de volledig pdf versie van de projectomschrijving